User Login
Opstelling
Volgende Wedstrijd
Verslagen

Open brief aan algemene vergadering 5/11/2014

Leuven, 5/11/2014

BRIEF AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Dit is een open brief aan alle leden van de algemene vergadering van OHL die werd voorgelezen op de bijzondere algemene vergadering op 5/11

Een tweetal weken geleden heeft een delegatie van de supportersfederatie op de Raad van Bestuur een open brief voorgelezen.
Graag willen we dat vandaag opnieuw doen.

Ondertussen zijn er heel wat zaken gebeurd: wij hebben met heel wat mensen formeel en informeel contact gehad waaronder velen aan deze tafel, er werd een eerste open supportersavond georganiseerd en er zijn aardig wat geanimeerde vergaderingen/contacten geweest met supporters, supportersclubs en betrokkenen binnen en buiten onze club…

Onze conclusie uit al deze gesprekken is duidelijk en bevestigt het gevoel waarmee wij twee weken geleden aan de tafel van de Raad van Bestuur aanschoven: de manier waarop de club op dit moment wordt geleid is wat ons betreft beneden alle peil, amateuristisch en OHL onwaardig. De huidige structuur laat ondermeer toe dat de macht in de club geconcentreerd ligt bij enkele mensen. Controle en transparantie is daardoor onmogelijk.

Zelfs tijdens onze informatiemomenten werd door mensen van de algemene vergadering gepoogd om via manifest foutieve en gekleurde informatie “hun” gelijk te bewijzen.

Zoals jullie ongetwijfeld weten, hebben wij op onze open supportersvergadering vooral gefocust op de structuur en niet op mensen persoonlijk.

Ondanks de roep naar een duidelijke verantwoordelijke en naar hardere acties tegen bepaalde personen hebben we gepoogd de focus te houden op de noodzaak om de huidige structuur te veranderen. Als mensen al dan niet verplicht opstappen en de huidige structuur blijft behouden, staan we immers niet veel dichter bij een structurele oplossing.
Maar laat ons duidelijk zijn: de machtsconcentratie bij enkele mensen is voor ons compleet onaanvaardbaar, evenals het gebrek aan controle en transparantie.


Daarom eisen wij dat:

1) Er zichtbaar werk wordt gemaakt van het opzetten van een nieuwe werkbare structuur op korte termijn.

2) Het bestuur start met een professionalisering in de werking van de club: duidelijke taakomschrijvingen, formalisering van afspraken, verantwoordelijkheden voor bestaande/nieuwe comité’s, aantrekken van externe sportieve expertise, enzovoort en dit alles met een duidelijk plan voor opvolging, controle en mogelijkheden tot bijsturing, beginnende met de functie van de voorzitter.

3) Er een doorlichting komt door een comité van externe wijzen, mede goedgekeurd door de supporters, op heel korte termijn op vlak van behoorlijk en deugdelijk bestuur.

4) Er geen nieuwe voorzitter wordt benoemd voordat een mogelijke kandidaat voorzitter op een volgende open supportersvergadering zijn visie op de nieuwe structuur komt voorstellen en aantoont dat de volgende uitgangspunten zullen worden gerespecteerd in de nieuwe structuur:

a. Gelijkwaardigheid tussen investeerders, founding fathers en supporters op alle niveaus;
b. Formele supportersparticipatie op alle niveaus;
c. Transparantie en controle op alle niveaus;
d. Geen machtsconcentratie bij enkelingen die tegelijk rechter en partij zijn;
e. De TRAP waarden als uitgangspunt worden gehouden en ook effectief worden toegepast.

We willen daarbij benadrukken dat we hiermee wat ons betreft onze informatieronde afsluiten.

Vanaf nu gaan wij op zoek naar mensen binnen de algemene vergadering en daarbuiten die vanuit hun liefde voor OHL en op basis van deze uitgangspunten verder willen praten over een nieuw OHL. Langs verschillende kanalen zijn we de laatste dagen gecontacteerd geweest door mensen binnen en buiten de club. We merken bij heel wat van hen daartoe de bereidheid, zowel bij bestaande als nieuwe investeerders/sponsors. Een nieuw OHL hoofdstuk is duidelijk in de maak.

De tijd dringt door de sportieve malaise, zelfs een eventuele overwinning nu zaterdag zal daarbij niet het grote verschil maken, nieuw puntenverlies daarentegen zal ongetwijfeld de roep naar verandering enkel versterken.
Er zullen komende weken en maanden nog harde, maar noodzakelijke beslissingen moeten genomen worden en dat terwijl de legitimiteit van het huidige bestuur met de minuut daalt.

Wij nemen akte van de beslissing om Jan Callewaert als voorzitter af te zetten. Helaas kunnen we binnen de huidige beslissingsstructuur niet veel meer doen als supporter. Maar het moge duidelijk zijn dat dit wat de supporters betreft de laatste keer zal zijn.

Stellen dat na het gedwongen vertrek van Jan Callewaert als voorzitter en Joris De Roo als bestuurder en we citeren “de rotte appels verwijderd zijn en een team van vrienden die aan hetzelfde zeel trekken overblijft” (einde citaat) is manifest onjuist en werd ons ook informeel bevestigd door ingewijden.

Wij roepen iedereen van de algemene vergadering op om ook formeel hun verantwoordelijkheid te nemen en mee te bouwen aan een nieuw OHL. Met de blik op de toekomst, niet op het verleden. Met de ambitie die verder reikt dan (begin citaat) behoren tot de 20-24 beste clubs van het land en af en toe in eerste en af en toe in tweede spelen (einde citaat).

Als supporter willen wij niets liever dan op het moment van de match met kameraden en andere supporters onze ploeg aanmoedigen en ons van de rest niets aantrekken. De ruzie tussen de verschillende actoren en het gebrek aan deugdelijk bestuur dwingt ons echter tot zaken die op korte termijn buitengewoon veel energie en doorzettingsvermogen vragen van een aantal mensen.
De massale opkomst op de supportersvergadering en steunbetuigingen die wij krijgen, sterken ons in onze overtuiging dat wij nu de motor moeten zijn voor verandering.

Maar wij willen onze ploeg op het veld ook blijven ondersteunen. Ook in moeilijke tijden. Dat is dan ook ons engagement. Gelet op de malaise op het veld, maar vooral in de bestuurskamer is dit geen sinecure voor velen.
Maar de tijd dringt en ons geduld is op. Wij vragen dan ook op heel korte termijn een duidelijk antwoord van alle leden van de algemene vergadering.
Willen jullie mee bouwen aan een nieuw OHL binnen de zonet geschetste krijtlijnen ja of nee?

Iedereen die onze uitgangspunten onderschrijft is wat ons betreft een serieuze gesprekspartner in ons streven naar het nieuwe OHL. Met hen maken we graag een afspraak voor een individueel gesprek met de supportersfederatie over de toekomst. Iedereen die dit niet doet, beschouwen we niet langer als een gesprekspartner...

Wij vragen dan ook van alle leden van de algemene vergadering formeel een antwoord op deze vraag. Dit kan via een antwoord op de email die we elk van jullie zo meteen zullen bezorgen. Wij verwachten uw antwoord graag voor vrijdagmiddag 12u. Wij wensen dat de komende dagen en weken de rede zal zegevieren boven de emotie en dat iedereen die zegt dat hij of zij handelt in het belang van de club dit ook toont met daden.

Wij weten dat heel wat mensen van de algemene vergadering het net als wij goed menen en heel wat vrije tijd steken in het uitvoeren van hun taken voor onze club. Uit respect voor dat werk hebben wij de afgelopen tijd gefocust op structuren en niet op mensen.

Wij hopen dan ook dat een groot aantal mensen van de algemene vergadering en de eventuele kandidaat voorzitters in het bijzonder onze uitgestoken hand aanvaarden, maar vooral dat diegenen die dit doen het ook echt menen.

We kennen helaas de persoonlijke visie van een aantal leden van de algemene vergadering op supportersparticipatie. Wij denken dat de initiatieven die we de laatste weken hebben genomen het beste bewijs zijn dat deze participatie een meerwaarde zal zijn voor de verdere ontwikkeling van onze club.

Wij verwachten dan ook een snelle reactie van alle leden van de algemene vergadering en kijken uit naar de individuele gesprekken de komende dagen. Na deze gesprekken zullen we de supporters opnieuw inlichten via een open supportersvergadering waar we acties zullen voorstellen. Deze houden we nog voor de volgende thuiswedstrijd.

Met vriendelijke groeten

De federatie van de supportersclubs
O-Hasj-El