User Login
Opstelling
Volgende Wedstrijd
Verslagen

OPEN BRIEF AAN DE SUPPORTERS

Onze voorzitter, Jan Callewaert, wil langs deze weg zijn verdere intenties met onze club duiden.
Hij heeft daarbij persoonlijk zijn visie uit de doeken gedaan tijdens een twee uur durend constructief gesprek.

Daarbij bevestigde hij ons dat geen enkele aandeelhouder, op welk moment dan ook, zijn ingebrachte kapitaal eenzijdig uit de club kan/wil halen.
De herstructurering waarover sprake is in de pers en andere kanalen, heeft enkel tot doel om een ideale mix te bekomen van bestuurders die onze club tot in tweede klasse bestuurden, mét de investeerders die het mogelijk maakten om de promotie af te dwingen naar eerste klasse.

Deze open brief is een eerste noodzakelijke stap in een duidelijke en transparante communicatie naar de supporters toe.
Wij verwachten in de loop van de komende dagen een zeer duidelijk en krachtdadig signaal van het gehele bestuur van onze club om het vertrouwen vanuit de supporters enigszins voor een deel te herstellen!